Elektros energiją vartojančių buitinių prietaisų ženklinimas

BUITINIŲ ELEKTRINIŲ ŠALDYTUVŲ, ŠALDIKLIŲ AR JŲ DERINIŲ ŽENKLINIMO ETIKETĖS PAGRINDINĖS DALYS

I. Elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ar jų derinių teikėjo pavadinimas ar prekės ženklas.

II. Teikiamam modeliui atpažinti skirta informacija.

III. Prietaiso energijos suvartojimo efektyvumo klasė, nustatoma pagal Reglamento 5 priedą. Klasės raidė spausdinama tame pačiame lygmenyje, kaip ir atitinkama strėlė.

IV. Jeigu prietaisui, remiantis Tarybos 880/92/EEB reglamentą atitinkančių dokumentų nuostatomis, suteikiama teisė turėti „ES aplinkosaugos ženklą“, šioje etiketės vietoje šis ženklas gali būti pridedamas. Tai nepažeidžia Europos Sąjungos aplinkosaugos ženklinimo reikalavimų.

V. Suvartojamos energijos kiekis, išreikštas kWh per metus (t. y. 24 h dauginant iš 365 dienų).

VI. Visų maisto laikymo skyrių, kurių parametrai nepažymėti žvaigždute (t. y. tų skyrių, kurių darbo temperatūra > -6°C), grynojo tūrio (neto) suma. VII. Visų šaldyto maisto laikymo skyrių, kurių parametrai pažymėti žvaigždute (t. y. tų skyrių, kurių darbo temperatūra £ -6°C), grynojo tūrio (neto) suma.

VIII. Žvaigždutėmis pažymėti šaldyto maisto laikymo skyrių parametrai atitinka Reglamente nurodytus standartus. Jeigu skyrius neturi žvaigždutėmis žymimų pranašumų, ši pozicija paliekama tuščia. IX. Šaldymo prietaiso keliamo triukšmo dydis, jei tai reikia nurodyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų, parengtų vadovaujantis 86/594/EEB direktyva, reikalavimus.

IX. Šaldymo prietaiso keliamo triukšmo dydis, jei tai reikia nurodyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų, parengtų vadovaujantis 86/594/EEB direktyva, reikalavimus.

BUITINIŲ SKALBIMO MAŠINŲ ŽENKLINIMO ETIKETĖS PAGRINDINĖS DALYS

I. Skalbimo mašinos teikėjo pavadinimas ar prekės ženklas.

II. Teikiamam modeliui atpažinti skirta informacija.

III. Prietaiso energijos vartojimo efektyvumo klasė, nustatoma pagal Reglamento 4 priedą. Klasės raidę reikia išspausdinti atitinkamos strėlės lygyje.

IV. Jeigu prietaisui, remiantis Tarybos 880/92/EEB reglamentą atitinkančių dokumentų nuostatomis, suteikiama teisė turėti „ES aplinkosaugos ženklą“, šioje etiketės vietoje šis ženklas gali būti pridedamas. Tai nepažeidžia Europos Sąjungos aplinkosaugos ženklinimo reikalavimų.

V. Per vieną ciklą suvartojamas energijos kiekis (kWh/ciklas) randamas atliekant „60°C medvilnės“ programą.

VI. Skalbimo kokybės klasė, kaip apibrėžta Reglamento 4 priedo 2 lentelėje.

VII. Gręžimo kokybės klasė, kaip apibrėžta Reglamento 4 priedo 3 lentelėje.

VIII. Didžiausias sukimosi greitis (sūkiais per min.) per „60°C medvilnės“ skalbimo programą.

IX. Prietaiso talpa per „60°C medvilnės“ skalbimo programą.

X. Vandens suvartojimas per vieną „60°C medvilnės“ skalbimo ciklą.

XI. Standartinės medvilnės skalbimo ir gręžimo programos keliamo triukšmo dydis, jei tai reikia nurodyti Lietuvos Respublikos teisės aktų, parengtų vadovaujantis 86/594/EEB direktyva, reikalavimus.

<<Atgal